Propojení tabulek v aplikacích Gulag, MLS, atd...

Propojení tabulek v aplikacích Gulag, MLS, atd...

Poznámka: tento zápis je spíše dokumentací ke konkrétním programům používaným v kruzích historiků. K ničemu jinému a nikomu jinému se pravděpodobně nehodí...

Množí se mi požadavky na návod, jak správně propojit databázi v programech Gulag, MLS a dalších po jejich přesunu na jiné místo v počítači. V takovém případě se stává, že po otevření databáze se objeví chybové okno s hláškou, že nelze najít soubor s původním umístěním databáze (něco jako c:\...\...\gulag-data.mdb). Zde je návod, jak soubory v novém umístění opět vzájemně propojit.

Databáze v programech Gulag a spol. se skládá ze dvou vzájemně propojených souborů. V jednom z nich, v případě aplikace Gulag se jmenuje gulag.mdb, jsou uloženy formuláře, které se při práci s programem vyplňují (kartotéka), v druhém souboru gulag-data.mdb jsou uložena samotná vyplněná data. Tyto dva soubory typicky leží ve stejné složce.

Bohužel MS Access, což je prostředí, ve kterém jsou všechny tyto databázové programy napsány, z historických důvodů neumožňuje jen tak přesouvat takto propojené soubory po disku (či mezi počítači), odkaz na propojený soubor je absolutní a po přesunutí jinam pozbyde platnosti. Po přesunutí programu na jiné místo je tedy potřeba soubory opět propojit.

V následujícím návodu počítám s aplikací Gulag, ale návod je pro ostatní druhy aplikací totožný (jen s jinými názvy souborů). Návod platí a je vyzkoušený pro verzi MS Access 2007, ale bude obdobný i pro další verze MS Office.

Než přistoupíme k propojení souborů, bude vhodné nejprve přimět MS Access, aby důvěřoval makrům, které jsou v souborech obsaženy a bez nichž by program nemohl správně fungovat. To provedeme tak, že Accessu naznačíme, že všechny databáze z dané složky má považovat za důvěryhodné. Návod pro nastavení databáze jako důvěryhodné je následující:

 1. Otevřete program MS Office Access vybráním položky z hlavního menu Windows

 2. Klikněte na kulaté tlačítko vlevo nahoře pro zobrazení hlavní nabídku MS Access a zvolte Možnosti aplikace Access (dole vpravo). Otevře se nastavení MS Access.

 3. V levém seznamu vyberte položku Centrum zabezpečení, vpravo dole pak klikněte na tlačítko Nastavení centra zabezpečení... Otevře se nastavení "centra zabezpečení MS Access".

 4. V levém seznamu vyberte položku Důvěryhodná umístění, klikněte na Přidat nové umístění...

 5. V dialogovém okně, které se otevře, nejprve nastavte cestu ke složce, ve které máte umístěny soubory s databází (gulag.mdb a gulag-data.mdb). Cestu můžete vyplnit buď přímo nebo s použitím tlačítka Procházet... Pokud používáte více programů typu Gulag a spol. na jednom počítači, nemusíte povolovat každou složku zvlášť, stačí povolit nadřazenou složku a zaškrtnout že i Podložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné, jako je to vidět na následujícím obrázku:

  Nastavení přístupových práv potřebných pro běh programu.

Tímto je zaručena důvěryhodnost skriptů a maker v programu a můžeme přejít k samotnému propojení databázových souborů:

 1. Otevřete složku s databázovými soubory (tam, kde jste je zkopírovali / přesunuli)

 2. Otevřete hlavní soubor databáze gulag.mdb ovšem pozor, při tomto kroku držte stisknutou klávesu Shift. To je nutné pro to, aby se databáze neotevřela standardně zobrazením hlavního formuláře, ale abychom přešli do režimu administrace databáze. Stiskněte tedy klávesu Shift a dvojklikem otevřete soubor s databází. Soubor se otevře v MS Access a možná se objeví chybová hláška o neplatné cestě k propojenému souboru. To je nyní v pořádku.

 3. Okno by nyní mělo vypadat tak, jako na následujícím obrázku:

  Po otevření souboru by mělo okno programu vypadat takto

 4. V horním menu zvolte tab Databázové nástroje a na horním banneru klikněte na ikonku Správce propojených tabulek.

 5. Objeví se dialogové okno pro samotné propojení. Klikněte na tlačítko Vybrat vše a okno by mělo vypadat zhruba jako na tomto obrázku:

  Propojení tabulek v programu.

 6. Zaškrtněte pro jistotu také volbu "Vždy zobrazit dotaz na zadání umístění", jinak za určitých okolností hrozí, že se vás na datový soubor v dalším kroku program nezeptá.

 7. Klikněte na OK a program se vás nyní zeptá na nové umístění propojeného souboru. Proklikejte se až ke složce se soubory databáze a vyberte datový soubor gulag-data.mdb a potvrďte dialog. Mělo by se objevit potvrzení, že "Všechny označené tabulky byly úspěšně propojeny".

 8. Nyní celý program zavřete a můžete jej otevřít už normálním způsobem - otevřením hlavního souboru gulag.mdb. Měl by se konečně objevit klasický kartotékový formulář první osoby v databázi.

tagy: gulag, ms access, cz